house

Visoke gradnje

house

Nizke gradnje

house

Strojna dela

Zadnji projekti  

Naša dejavnost obsega • Splošna gradbena dela

 • Gradnja stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektov

 • Rušenje objektov

 • Fasaderska in štukaterska dela

 • Druga dopolnilna in zaključna gradbena dela

 • Adaptacije objektov

 • Izdelava in rekonstrukcija manjših podzemnih objektov prečnega profila do 16m2

 • Gradnja vodnih zajetij, vodovodov, kanalizacij in plinovodov
 • Sanacija plazov

 • Zunanje ureditve

 • Cestni tovorni promet

 • Storitve s težko in lahko gradbeno mehanizacijo

 • Dajanje gradbenih strojev in naprav v najem