Gradbeništvo Jože Škrablin s.p. smo gradbeno podjetje s sedežem Arclinska cesta 3, 3213 Vojnik. Podjetje je bilo ustanovljeno 22.04.1991. Izvajamo dela na visokih in nizkih gradnjah.
Podjetje ima zaposlenih 10 delavcev. Glede na to, da je podjetje majhno, želimo zagotoviti kvalitetno in pravočasno izvedbo del. Organizacija dela temelji na obrtniškem pristopu. Podjetje nastopa kot glavni izvajalec in tudi kot podizvajalec gradbenih del. Izvaja storitve po naročilu in dokumentaciji znanega kupca, z materialom, ki ga sam nabavi v ta namen. Nenehno skrbi za tehnološko opremljenost z gradbenimi stroji in napravami ter za strokovno usposobljenost svojih kadrov.
Podjetje deluje predvsem na območju Slovenije, v večji meri na območju Štajerske. V dosedanjem delu si je podjetje pridobilo številne izkušnje s področja gradbeništva in se lahko ponaša z zanimivimi referencami in projekti.


  • DOLB ROGLA 3
  • ureditev_reke
  • STANOVANJSKI OBJEKT 2
  • KUNEJEV DVOREC 1
  • VODOVOD DOBRNA 4

Najlažje in največ pa boste o nas lahko vedeli, če boste vedeli kaj delamo. Zato vas vabimo da si ogledate rubrike


Reference  in   Projekti


in se sami prepričate o naši profesionalnosti in kakovosti.